Album Cách Mạng

Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam

Ngọc Tân, Quang Thọ (NSND)

Vui Mở Đường

Trung Đức, Thu Hiền (NSND)

Tình Ca Đỏ

Tạ Minh Tâm

Em Vẫn Đợi Anh Về

Trọng Tấn, Thanh Hoa (NSND)