Album Nhạc Hoa

November's Chopin

Châu Kiệt Luân (Jay Chou)

Not Alone

Vương Kiệt (Dave Wang)

Hacken Lee (DSD Series) (CD 1)

Lý Khắc Cần (Hacken Lee)

Hong Ri

Lý Khắc Cần (Hacken Lee)

Wan Ju (Mini Album)

Vương Phi (Faye Wong)

Từ Bỏ Cái Cũ / 辞旧

Tôn Tử Hàm (Niko Sun)

Mặt Đối Mặt / 面对面

Diệp Thiên Văn (Sally Yeh)

Concert Hall II

Lý Khắc Cần (Hacken Lee)

Concert Hall Live

Lý Khắc Cần (Hacken Lee)

Song Tử Hàm / 双子涵

Tôn Tử Hàm (Niko Sun)

Nữ Nhân Hoa / 女人花

Mai Diễm Phương (Anita Mui)

Đi Không / 走马 (EP)

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Exclamation Mark (Digital Single)

Châu Kiệt Luân (Jay Chou)

Zhen Jin Dian

Châu Huệ Mẫn (Vivian Chow)

Zhen Jin Dian

Lý Khắc Cần (Hacken Lee)

The Era

Châu Kiệt Luân (Jay Chou),

On The Run

Châu Kiệt Luân (Jay Chou),

Động Vô Đáy / 无底洞 (EP)

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Afloat

Triệu Vy (Vicky Zhao)

Vương Phi / 王菲

Vương Phi (Faye Wong)

Music Traveller

Nhậm Hiền Tề (Richie Jen)

1 2 3