Album Nhạc Hoa

See For Cass

Bành Linh (Cass Phang)

Love Hope

Lưu Đức Hoa (Andy Lau)

November's Chopin

Châu Kiệt Luân (Jay Chou)

Not Alone

Vương Kiệt (Dave Wang)

Hacken Lee (DSD Series) (CD 1)

Lý Khắc Cần (Hacken Lee)

Hong Ri

Lý Khắc Cần (Hacken Lee)

Wan Ju (Mini Album)

Vương Phi (Faye Wong)

Từ Bỏ Cái Cũ / 辞旧

Tôn Tử Hàm (Niko Sun)

Mặt Đối Mặt / 面对面

Diệp Thiên Văn (Sally Yeh)

Shi Fen Xi Huan (Single)

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

She

Vương Kiệt (Dave Wang)

So Long (Single)

AKB48 (Team SH)

Liu Lang Liu De Hua (EP)

Lưu Đức Hoa (Andy Lau)

To You

Lưu Đức Hoa (Andy Lau)

Concert Hall II

Lý Khắc Cần (Hacken Lee)

Lạnh Lẽo Cover (Single)

Trần Ngọc Bảo, Anh Toàn Nguyễn

Concert Hall Live

Lý Khắc Cần (Hacken Lee)

Song Tử Hàm / 双子涵

Tôn Tử Hàm (Niko Sun)

BTB - Tian Mi Mi

Đặng Lệ Quân (Teresa Teng)

Xin Zhi Yan (Single)

Đặng Tử Kỳ (G.E.M)

Nữ Nhân Hoa / 女人花

Mai Diễm Phương (Anita Mui)

Chân Tâm / 真心 (EP)

Trang Tâm Nghiên (Ada Zhuang)

Đi Không / 走马 (EP)

Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Jay Chou’s Bedtime Stories

Châu Kiệt Luân (Jay Chou)

Mythical Cults (Album)

Nhậm Hiền Tề (Richie Jen)

Exclamation Mark (Digital Single)

Châu Kiệt Luân (Jay Chou)

Zhen Jin Dian

Châu Huệ Mẫn (Vivian Chow)

1 2 3 4 5 »