Album Rap Việt

Sống Nhây (Single)

Huỳnh James, Pjnboys

Deep Sea (Single)

Binz, Thanh Nguyễn

Ra Vô Vô Ra (Single)

Kay Trần, Koo, Homie Boiz

Tâm Ma (Tâm Ma OST) (Single)

Thái Vũ (BlackBi), Võ Đình Hiếu, Elbi

1 2 3