Album Thiếu Nhi

Liên Khúc Trung Thu (Single)

Thảo Nguyên, Tốp iKIDS

The Backyardigans

The Backyardigans

Con Cò

Xuân Mai

Up (Single)

Star Darlings

Tình Mẹ

Bé Phương Khanh

7 Rings (EP)

Kidz Bop Kids

Me! (Single)

Kidz Bop Kids

The Best Of

Yo Gabba Gabba

Baby Shark (Single)

Cao Lê Hà Trang

Lời Mẹ Ru

Bé Thảo Ly