0:00
/
0:00

Quốc Vương / 国王 (Produce Camp 2019) - V.A

62,000
Nghe nhạc mới Quốc Vương / 国王 (Produce Camp 2019) do ca sĩ V.A thể hiện, thuộc thể loại Bài hát Nhạc Hoa mp3 nhanh nhất - Trang Tải Nhạc - ca nhạc mp3 - ca nhạc online cảm ơn bạn đã nghe nhạc tại TaiNhacPro.Com. Nhạc Hay Mp3 - thế giới âm nhạc đỉnh cao dành cho bạn.
Nghe và tải nhạc Quốc Vương / 国王 (Produce Camp 2019) nhanh - Tai Nhac Viet - tại TaiNhacPro.Com.
Tải Nhạc TaiNhacPro.Com nhanh nhất, các bài hát hot, bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam, Hàn Quốc, Âu Mỹ được cập nhật liện tục.

Lời bài hát: Quốc Vương / 国王 (Produce Camp 2019)

Ca sĩ: V.A


[Hạ Chi Quang:]
Wǒ jiùshì guówáng
Wǒ jiùshì guówáng
I'm the king of the world
Let's get it

[Vương Thần Nghệ:]
Tiāndì chū kāi wànwù shēngzhǎng
Wǒ jiùshì guówáng
Xuànmù dì tóng jiǎ yī liàng

[Hạ Tuấn Hùng:]
Yī huīshǒu zhēngfú zhànchǎng
Shì zuò mìngyùn de zhàn láng

[Vương Thần Nghệ:]
Dài zǒu wǒ shēnyín de shāng Ha

[Lục Tư Hằng:]
Gāosǒng chéngqiángdàfēng zuò xiǎng
Lǔmǎng de rén méiyǒu zhǔzhāng

[Tôn Kỳ Tuấn:]
Mǎtí sīmíng chéntǔ fēiyáng
Jiù zhùshì zhùshì zhùshì zhùshì

[Lục Tư Hằng:]
Wǒ yòng àomàn zhù qǐ chéngqiáng

[Hạ Chi Quang:]
Fènnù fèiténg
Jīnù wǒ de rén tā zǒng shì
Zhǎngzhe yī liǎn huāngtáng

[Vương Thần Nghệ:]
Hey guówáng zhèngzài kòngzhì nǐ xū huǎng de dǎnliàng

[Hạ Chi Quang:]
Zhàn zài shǔyú wǒ chéngbǎo jǔ qǐ shǒuzhàng
Nǐ jiāng zhuǎnshēn liúlàng

[Vương Thần Nghệ:]
Fènnù fèiténg

[ALL:]
Hey

[Vương Thần Nghệ:]
Fèiténg

[ALL:]
Hey

[Vương Thần Nghệ/Hạ Chi Quang:]
Wǒ jiùshì guówáng

[Đới Cảnh Diệu:]
Gāosǒng chéngqiáng dàfēng zuò xiǎng
Lǔmǎng de rén méiyǒu zhǔzhāng

[Hạ Tuấn Hùng:]
Mǎtí sīmíng chéntǔ fēiyáng
Jiù zhùshì zhùshì zhùshì zhùshì

[Hạ Chi Quang/Đới Cảnh Diệu:]
Wǒ yòng àomàn zhù qǐ chéngqiáng

[Tôn Kỳ Tuấn/Lục Tư Hằng:]
Fènnù fèiténg
Jīnù wǒ de rén tā zǒng shì
Zhǎngzhe yī liǎn huāngtáng

[Lục Tư Hằng:]
Hey
Guówáng zhèngzài kòngzhì nǐ
Xū huǎng de dǎnliàng

[Tôn Kỳ Tuấn:]
Zhàn zài shǔyú wǒ chéngbǎo jǔ qǐ shǒuzhàng
Nǐ jiāng zhuǎnshēn liúlàng

[Lục Tư Hằng:]
Fènnù fèiténg

[ALL:]
Hey

[Lục Tư Hằng:]
Fèiténg

[ALL:]
Hey

[Tôn Kỳ Tuấn/Lục Tư Hằng:]
Wǒ jiùshì guówáng

[Hạ Tuấn Hùng:]
Kàn dòngrén de gūniáng
Méi jiān shǎnshuò xīngguāng

[Đới Cảnh Diệu:]
Dàizhe zhōngchéng de ài yì

[Hạ Tuấn Hùng:]
Duì wǒ shuō tā

[Đới Cảnh Diệu:]
Ài shàngle
Shìrén jìngzhòng de guówáng
Yeh

[Tống Nghiên Phi:]
Qínghuà měilì dòngtīng
Láizì yīngyǒng de hòuyì

[Vương Thần Nghệ:]
Wǒ de yǎngmù zhī qíng xiàng wài shèn yì
Qiáng dà tūnshì zhī lì zhāng kāi

[Tống Nghiên Phi:]
Xuānnào

[Vương Thần Nghệ:]
Kuāyào

[Tống Nghiên Phi:]
Páoxiāo

[Vương Thần Nghệ:]
Shuàilǐng

[Tống Nghiên Phi:]
Ná xià

[Vương Thần Nghệ:]
Zhèndì

[Tống Nghiên Phi:]
Tóuzhí

[Vương Thần Nghệ:]
Jìngyì

[Tống Nghiên Phi:]
Wǒ bù huì yuánliàng nǐ wúzhī de lèi

[Vương Thần Nghệ:]
Guówáng yào fénshāo nǐ wúzhī de lèi

[Tống Nghiên Phi/Vương Thần Nghệ:]
Yeh

[Tống Nghiên Phi/Đới Cảnh Diệu:]
Fènnù fèiténg
Jīnù wǒ de rén tā zǒng shì
Zhǎngzhe yī liǎn huāngtáng

[Tống Nghiên Phi/Hạ Tuấn Hùng:]
Hēi
Guówáng zhèngzài kòngzhì nǐ
Xū huǎng de dǎnliàng

[Tống Nghiên Phi/Đới Cảnh Diệu:]
Zhàn zài shǔyú wǒ chéngbǎo jǔ qǐ shǒuzhàng
Nǐ jiāng zhuǎnshēn liúlàng

[Hạ Tuấn Hùng:]
Fènnù fèiténg

[ALL:]
Hey

[Hạ Tuấn Hùng:]
Fèiténg

[ALL:]
Hey

[Đới Cảnh Diệu/Hạ Tuấn Hùng/Vương Thần Nghệ/Tôn Kỳ Tuấn:]
Wǒ jiùshì guówáng

[Lục Tư Hằng:]
Fènnù fèiténg
Jīnù wǒ de rén tā zǒng shì
Zhǎngzhe yī liǎn huāngtáng

[Hạ Chi Quang:]
Hey
Guówáng zhèngzài kòngzhì nǐ
Xū huǎng de dǎnliàng

[Lục Tư Hằng:]
Zhàn zài shǔyú wǒ chéngbǎo jǔ qǐ shǒuzhàng
Nǐ jiāng zhuǎnshēn liúlàng

[Hạ Chi Quang:]
Fènnù fèiténg

[ALL:]
Hey

[Hạ Chi Quang:]
Fèiténg

[ALL:]
Hey

[Tống Nghiên Phi:]
Wǒ jiùshì guówáng

[Vương Thần Nghệ/Tôn Kỳ Tuấn/Đới Cảnh Diệu:]
Fènnù fèiténg
Jīnù wǒ de rén tā zǒng shì
Zhǎngzhe yī liǎn huāngtáng

[Hạ Tuấn Hùng/Lục Tư Hằng/Hạ Chi Quang:]
Hey
Guówáng zhèngzài kòngzhì nǐ
Xū huǎng de dǎnliàng

[Vương Thần Nghệ/Tôn Kỳ Tuấn:]
Zhàn zài shǔyú wǒ chéngbǎo jǔ qǐ shǒuzhàng
Nǐ jiāng zhuǎnshēn liúlàng

[Hạ Tuấn Hùng/Lục Tư Hằng:]
Fènnù fèiténg

[ALL:]
Hey

[Hạ Tuấn Hùng/Lục Tư Hằng:]
Fèiténg

[ALL:]
Hey

[Vương Thần Nghệ:]
Wǒ jiùshì guówáng
Xem toàn bộ