Video Nhạc Hoa

Vong Tiện / 忘羡 (Ma Đạo Tổ Sư: Trần Tình Lệnh OST)

Vương Nhất Bác (Wang Yibo), Tiêu Chiến (Xiao Zhan)

I Know You Know

Lý Trị Đình (Aarif Lee)

Ái Phi /爱妃 (Vietsub)

Hậu Huyền (Hou Xian)

Xuất Sơn / 出山 (Vietsub)

Hoa Chúc, Vương Thắng Nam

Vong Tiện / 忘羡 (Ma Đạo Tổ Sư: Trần Tình Lệnh OST)

Vương Nhất Bác (Wang Yibo), Tiêu Chiến (Xiao Zhan)

Chuột Yêu Gạo

Trương Mộng Quỳnh

Thiên Hạ

Trương Kiệt (Jason Zhang)

Thiên Hạ / 天下 (Live)

Tiêu Chiến (Xiao Zhan)

Nông / 淺淺

Châu Thâm (Zhou Shen)

Giang Sơn Tuyết / 江山雪 (Vietsub)

Yêu Dương, Hoàng Thi Phù HBY

Nụ Hồng Mong Manh

Châu Huệ Mẫn (Vivian Chow)

Tinh Linh / 精靈

Tô Vận Oánh (Su Yunying)

Một Vạn Sự Nuối Tiếc

Trang Tâm Nghiên (Ada Zhuang)

1 2