Video Nhạc Rap Việt

Duyên Và Sen

Thành Dũng, NVT

Chốt Cứ Gọi Cho Anh

Bảo Kun, Rapper Mạnh Cường

Cà Mau Xa Lắm

Ron Phan, JulianK, Z.K

Wake Up

Huỳnh James, Pjnboys, Han Shin

Có Biết Không

Diên, 2T, Kaytee, Nevatrash

Định Mệnh

Elbi, Tuấn Kuppj, Kim Joon Shin, Kaisoul

Đen, Hậu Vi

Ngọn Nến Trước Gió

LK, JustaTee, Emily, Andree

Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em

Đen, Thái Vũ, Thành Đồng

Yêu Là Điên Đấy

Chun, Luny Vũ Duy Anh

Summer Time

Huỳnh James, Pjnboys

Ex's Hate Me

B Ray, Masew, AMee

Về

Đạt G, DuUyen, BeeBB

Dân Chơi Tỉnh Lẻ

Huỳnh James, Pjnboys

Simple Love

Obito, Seachains, Davis

Cứ Là Mình

Karik, Phạm Hoàng Khoa

COOLIEEU

Bích Tuyết, D.Blue, NamLee

1 2